Diagnostyka czynników ryzyka chorób naczyń mózgowych:

 

-systematyczne pomiary ciśnienia tętniczego; holter RR

-zapisy EKG; holter EKG; echo serca

-pomiary glikemii

-lipidogram

-USG doppler tętnic szyjnych i kręgowych

-badania naczyniowe (angio-KT, angio-MRI)

 

 

Diagnostyka udaru mózgu:

 

-badania obrazowe głowy (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny)

-badania naczyniowe (angio-KT, angio-MRI)