W Oddziale Neurologii (początkowo – rehabilitacja wczesna) – najlepiej wdrożona szybko i intensywnie, stosowana 3-4 razy dziennie, przez minimum 20 minut; następnie:

 

-w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej

-w warunkach ambulatoryjnych (Poradnia Rehabilitacyjna, rehabilitacja domowa)

 

 

Leczenie rehabilitacyjne po przebytym udarze:

 

-zarówno po udarze niedokrwiennym, jak i krwotocznym

-konieczne do poprawy jakości życia osoby dotkniętej udarem

-możliwe dzięki plastyczności mózgu

-uzależnione od stopnia niedowładów, zaburzeń funkcji poznawczych (problemów z mową, pamięcią), innych dysfunkcji oraz współistniejących chorób

-najlepsze efekty daje wprowadzone od pierwszej doby hospitalizacji

-niweluje zagrażające powikłania, takie jak: zapalenie płuc, odleżyny, zatorowość płucna

 

 

Cel rehabilitacji – przywrócenie jak najszybciej funkcji motorycznych i poznawczych osoby dotkniętej udarem mózgu

 

-Kinezyterapia: ćwiczenia ruchowe czynne, bierne, czynno-bierne, ćwiczenia z oporem, ćwiczenia w odciążeniu, ćwiczenia oddechowe - zwiększa siłę mięśniową, zmniejsza ból, poprawia napięcie i elastyczność tkanek miękkich

-Fizykoterapia: leczenie bodźcami fizykalnymi: światłolecznictwo (promieniowanie widzialne, nadfioletowe, podczerwone), leczenie prądem, ultradźwięki (do usuwania skrzeplin), pole magnetyczne (przyspieszenie rozwoju tkanki łącznej, dotlenienie tkanek, łagodzenie bólu), termoterapia (m.in. okłady borowinowe), zabiegi wodne