Program badań  skierowany jest do:

1osób w wieku 40 – 65 lat z  grupy ryzyka wystąpienia udaru mózgu. W grupie ryzyka znajdują się: wieloletni palacze, osoby nadużywające alkoholu, osoby z otyłością brzuszną , a także osoby , u których stwierdzono: nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, migotanie przedsionków, bezobjawowe zwężenie tętnic szyjnych czy zaburzenia gospodarki lipidowej.

2mieszkańców woj. podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego.

Kompleksowa diagnostyka TIA w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej będzie przeprowadzana u uczestników z wcześniejszymi epizodami TIA zidentyfikowanymi na podstawie ankiety, wywiadu , jak również niewłaściwych wyników badań wykonywanych w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej w szczególności ze stwierdzonymi epizodami migotania przedsionków.