Test uzależnienia od nikotyny wg Fagerströma

 

Pytanie Odpowiedź Punkty

Jak szybko po

przebudzeniu zapala

Pan/Pani pierwszego

papierosa?

do 5 minut

6-30 minut

31-60 minut

po 60 minutach

3

2

1

0

Czy ma Pan/Pani

trudności z powstrzymaniem się

od palenia w miejscach,

gdzie to jest zakazane?

Tak

Nie

1

0

Z którego papierosa

jest Panu/Pani najtrudniej

zrezygnować?

z pierwszego rano

z każdego innego

1

0

Ile papierosów wypala

Pan/Pani w ciągu dnia?

10 lub mniej

11-20

21-30

31 i więcej

0

1

2

3

Czy częściej pali

Pan/Pani papierosy w ciągu pierwszych godzin po przebudzeniu niż w

pozostałej części dnia?

tak

nie

1

0

Czy pali Pan/Pani

papierosy nawet

wtedy, gdy jest

Pan/Pani tak chory/a,

że musi leżeć w łóżku?

tak

nie

1

0

 

Suma punktów................................

 

Poniżej 7 punktów

Pacjent nie jest prawdopodobnie farmakologicznie uzależniony od nikotyny, a palenie tytoniu jest dla niego bądź wyuczonym bądź psychospołecznie generowanym zachowaniem. W leczeniu odwykowym powinna wystarczyć

symulowana autorytatywną poradą lekarską silna motywacja i wola zostania abstynentem, skrupulatne wykonanie dobrze zaplanowanego programu samokontroli oraz wsparcie ze strony otoczenia.

 

7 punktów i więcej

Pacjent jest prawdopodobnie farmakologicznie uzależniony od nikotyny i, o czym jest głęboko przekonany, nie może żyć bez papierosa. Główny problem stanowią

występujące po zaprzestaniu palenia objawy zespołu abstynenckiego, np. głód nikotyny. Należy rozważyć, czy poza zastosowaniem metod psychoterapeutycznych i samokontrolnych, nie należy pacjentowi podać środków farmakologicznych.

 

Test uzależnienia od alkoholu

 

Test AUDIT (Alcohol Use Disorder Identification Test – Test Rozpoznawania Problemów Alkoholowych) to badanie przesiewowe, czyli nie ma bezwzględnej wartości diagnostycznej, ale jest pomocny w określeniu prawdopodobieństwa występowania problemów alkoholowych (w tym uzależnienia od alkoholu) u osoby badanej.

 

Instrukcja:

 

A) jedna porcja standardowa (10 g czystego alkoholu) zawarta jest w około:

 • 250 ml piwa o mocy 5%
 • 100 ml wina o mocy 12%
 • 30 ml wódki o mocy 40%

B) Wypełniaj test uważnie i uczciwie, tylko wtedy jego wyniki będą wiarygodne. Po zsumowaniu liczby punktów zapoznaj się z interpretacją wyników umieszczoną na końcu badania.

1. Jak często pijesz napoje alkoholowe?

nigdy (0 pkt)

 • raz w miesiącu (1 pkt)
 • 2–4 razy w miesiącu (2pkt)
 • 2–3 razy w tygodniu (3pkt)
 • ≥4 razy w tygodniu (4pkt)

2. Ile standardowych porcji zawierających alkohol wypijasz w dniu, w którym pijesz?

 • 1–2 porcje (0pkt)
 • 3–4 porcje (1pkt)
 • 5–6 porcji (2pkt)
 • 7–9 porcji (3pkt)
 • ≥10 porcji (4pkt)

3. Jak często wypijasz ≥6 porcji alkoholu podczas jednego dnia?

 • nigdy (0pkt)
 • rzadziej niż raz w miesiącu (1pkt)
 • około raz w miesiącu (2pkt)
 • około raz w tygodniu w tygodniu (3pkt)
 • codziennie lub prawie codziennie (4pkt)

4. Jak często w ostatnim roku nie mogłeś/aś przerwać picia po jego rozpoczęciu?

 • nigdy (0pkt)
 • rzadziej niż raz w miesiącu (1pkt)
 • około raz w miesiącu(2pkt)
 • około raz w tygodniu (3pkt)
 • codziennie lub prawie codziennie (4 pkt)

5. Jak często w ciągu ostatniego roku z powodu picia alkoholu zrobiłeś/aś coś niewłaściwego, niegodnego z przyjętymi w Twoim środowisku normami postępowania?

 • nigdy (0pkt)
 • rzadziej niż raz w miesiącu (1pkt)
 • około raz w miesiącu (2pkt)
 • około raz w tygodniu (3pkt)
 • codziennie lub prawie codziennie (4pkt)

6. Jak często w ostatnim roku potrzebowałeś/aś napić się alkoholu rano następnego dnia po „dużym piciu”, aby móc dojść do siebie?

 • nigdy (0pkt)
 • rzadziej niż raz w miesiącu (1pkt)
 • około raz w miesiącu (2pkt)
 • około raz w tygodniu (3pkt)
 • codziennie lub prawie codziennie (4pkt)

7. Jak często w ostatnim roku miałeś/aś poczucie winy lub wyrzuty sumienia po piciu alkoholu?

 • nigdy (0pkt)
 • rzadziej niż raz w miesiącu (1pkt)
 • około raz w miesiącu (2pkt)
 • około raz w tygodniu (3pkt)
 • codziennie lub prawie codziennie (4pkt)

8. Jak często w ostatnim roku nie mogłeś/aś przypomnieć sobie, co zdarzyło się poprzedniego dnia lub nocy, z powodu picia?

 • nigdy (0pkt)
 • rzadziej niż raz w miesiącu (1pkt)
 • około raz w miesiącu (2pkt)
 • około raz w tygodniu (3pkt)
 • codziennie lub prawie codziennie (4pkt)

9. Czy kiedykolwiek doznałeś/aś lub ktoś inny doznał jakiegoś urazu fizycznego w wyniku Twojego picia?

 • nie (0pkt)
 • tak, ale nie w ostatnim roku (2pkt)
 • tak, w ostatnim roku (4pkt)

10. Czy ktoś z rodziny albo lekarz lub inny pracownik opieki zdrowotnej interesował się Twoim piciem albo sugerował jego ograniczenie?

 • nie (0pkt)
 • tak, ale nie w ostatnim roku (2pkt)
 • tak, w ostatnim roku (4pkt).

 

Interpretacja wyników:

 

1≥8 punktów – wskazane pogłębione badanie diagnostyczne u terapeuty uzależnień,

2podwyższone wyniki w trzech pierwszych pytaniach (przy niskich wynikach w pozostałych) – prawdopodobnie pijesz w sposób ryzykowny, dowiedz się więcej na ten temat,

3podwyższone wyniki w skalach 4–6 – prawdopodobnie jesteś uzależniony od alkoholu, konieczne jest leczenie odwykowe.

 

(Test AUDIT został opracowany przez ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia, a w Polsce propagowany jest przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

Źródło:

Babor T. F., de la Fuente R.J., Saunders J., Grant M.: Test rozpoznawania zaburzeń związanych z piciem alkoholu AUDIT, Publikacja Światowej Organizacji Zdrowia, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 1996.