Redukcja modyfikowalnych czynników ryzyka udaru mózgu – leczenie schorzeń takich jak:

 

1nadciśnienie tętnicze

2migotanie przedsionków

3cukrzyca

4miażdżyca

5hiperlipidemia

6zwężenie tętnicy szyjnej wewnętrznej