Leczenie czynników ryzyka chorób naczyń mózgowych:

 

-leki przeciwnadciśnieniowe

-leki hipoglikemizujące (przeciwcukrzycowe)

-leki hipolipemizujące

-leki przeciwpłytkowe

-doustne leki przeciwzakrzepowe

 

 

Leczenie udaru niedokrwiennego mózgu:

 

-tromboliza dożylna

-tromboliza dotętnicza

-trombektomia

 

 

Leczenie krwotoku śródmózgowego:

 

-leki przeciwobrzękowe

-ewentualne leczenie neurochirurgiczne

 

 

Leczenie krwotoku podpajęczynówkowego:

 

-leki blokujące kanały wapniowe

-nawodnienie dożylne

-ewentualne leczenie neurochirurgiczne (przy krwawieniu z pękniętego tętniaka mózgu)