ZGŁOSZENIE PRZEZ LEKARZA POZ

Program profilaktyczny realizuje 60 placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej (przychodnie lekarzy rodzinnych) na terenie województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego . Lekarze rodzinni kierują swoich pacjentów  posiadających czynniki ryzyka zwiększające ryzyko wystąpienia udaru mózgu do programu.

 

ZGŁOSZENIE SAMODZIELNE

Osoby, u których występują niepokojące objawy mogą zgłosić się bezpośrednio do placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej realizujących program . Przy rejestracji konieczne jest wypełnienie ankiety dotyczącej czynników ryzyka. Personel medyczny Podstawowej Opieki Zdrowotnej weryfikuje czy pacjent kwalifikuje się do programu.