Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku;

Poradnia Neurologiczna;
ul. Waszyngtona 15A,
15-274 Białystok;
tel.: 85 831 85 25;