W dniu 23.11.2019 r. w Hotelu Warszawa w Augustowie odbyła się konferencja edukacyjna pn. „Udar mózgu – problem interdyscyplinarny”

realizowana w ramach projektu „Postaw na profilaktykę – Program Profilaktyki Chorób Naczyń Mózgowych” współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz dotacji Ministra Zdrowia. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku oraz Podlaski Związek Pracodawców Porozumienie Zielonogórskie. Głównym celem organizatorów było zwiększenie oddziaływania profilaktyki pierwotnej i wtórnej  w zakresie chorób naczyniowych mózgu oraz upowszechnienie wiedzy  na temat leczenia udarów mózgu w Polsce. Konferencja miała również na celu przedstawienie zależności występowania udarów na inne specjalizacje medycyny. Prelegentami konferencji byli doświadczonymi praktykami i teoretykami reprezentującymi Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku oraz Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, w tym: prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska, dr hab. n. medycznych Jan Kochanowicz, dr hab. n. med. Napoleon Waszkiewicz, dr hab. Tomasz Hryszko, dr n.  med. Dorota Maria Halicka oraz dr hab. n. med. Zyta Beata Wojszel. Program uwzględniał materiał teoretyczny, w tym m.in.: leczenie udaru mózgu - sytuacja w województwie podlaskim, problemy psychiczne w organicznych uszkodzeniach mózgu czy specyfika patologii i terapii chorób w starości, jak również praktyczne, w tym m.in.: otępienia w etiologii naczyniopochodnej. W programie konferencji przewidziano również panel dyskusyjny. Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem wśród personelu medycznego terenu z województwa podlaskiego i warmińsko - mazurskiego.

Poniżej zamieszczamy galerię z wydarzenia:

 

g1 g2 g3