1Nagłe zaburzenia czucia po jednej stronie ciała (niedoczulica połowicza) lub drętwienie połowy ciała

2wykrzywienie twarzy po jednej stronie; szczególnie widoczne jest opuszczenie kącika ust

3nagłe osłabienie kończyn jednej połowy ciała (niedowład połowiczy)

4nagłe zaburzenia mowy (mowa niewyraźna, bełkotanie, utrata zdolności mówienia, trudności w zrozumieniu mowy)

5nagłe zaburzenia widzenia – charakterystyczne jest niedowidzenie na jedno oko lub nie-dostrzeganie  połowy pola widzenia (prawej lub lewej)

6nagłe zawroty głowy z towarzyszącymi zaburzeniami w utrzymaniu równowagi, nagłymi upadkami, czasami z podwójnym widzeniem, kłopotami z orientacją i zaburzeniami świadomości

7niepewny chód, jak u pijanego

 

Objawy udaru mózgu mogą pojawić się nagle lub najpierw mogą wystąpić objawy ostrzegawcze. Lepiej je znać, gdyż udar mózgu jest stanem zagrożenia życia i wymaga natychmiastowej i specjali-stycznej pomocy.

 

Jeżeli dostrzeżesz takie zmiany u bliskiej ci osoby, poproś, aby:

1uśmiechnęła się jeśli widzisz, że podnosi tylko połowę ust, druga część twarzy może być po-rażona

2jednocześnie podniosła nad głowę obie ręce. Gdy nie może tego zrobić, masz dowód, że niedowład objął połowę ciała

3powtórzyła proste zdanie, np. dziś jest ładna pogoda. Jeśli mówi niewyraźnie lub wcale nie może wykrztusić słowa, WEZWIJ POGOTOWIE!