W ramach realizowanego projektu został zakupiony sprzęt medyczny, który będzie wykorzystywany w klinice neurologii.

Lider projektu podsiał umowy współpracy z Placówkami Podstawowej Opieki Zdrowotnej.